Аймгийн Засаг даргын захирамжаар угаарын хийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэх ухуулга, сурталчилгаа хийх Ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна.

Сүүлийн үед угаарын хийн хордлого ихээр гарч байгаатай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/68 дугаар захирамжаар Эрүүл мэндийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Онцгой байдлын газруудаас хамтарсан Ажлын хэсэг гарч Өлгий сумын бүх багийн айл өрхүүдээр 14 хоногийн хугацаатай угаарын хийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэх ухуулга, сурталчилгаа хийж, гарч буй зөрчлүүдийг арилгуулах арга хэмжээ авахаар 02 дугаар сарын 19-ны өдрөөс эхлэн ажиллаж байна.

001   

HomeМэдээАймгийн Засаг даргын захирамжаар угаарын хийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэх ухуулга, сурталчилгаа хийх Ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна.