Аймгийн гамшгаас хамгаалах Иж бүрэн сургууль зохион байгуулан явуулав.

Аймгийн Засаг даргын 2017 онд Монгол Улсын Шадар сайдтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний дагуу 2017 оны 10 дугаар сарын 07-09-ны өдрүүдэд аймгийн гамшгаас хамгаалах Иж бүрэн сургуулийг 6 үе шаттайгаар амжилттай зохион байгуулан явуулж, сургуулийн удирдагчаас "Дүүрэн хангалттай" үнэлгээ авлаа.

 

001   

HomeМэдээАймгийн гамшгаас хамгаалах Иж бүрэн сургууль зохион байгуулан явуулав.