БАРУУН БҮСИЙН ДУУДЛАГА ХҮЛЭЭН АВАГЧ, ЖОЛООЧ-ХОЛБООЧДЫН СУРГАЛТ-2017

 Баруун бүсийн дуудлага хүлээн авагч, жолооч-холбоочдын сургалт 2017 оны 10 дугаар сарын 12-13-ны өдрүүдэд амжилттай  зохион байгуулагдаж дууслаа.

 

 

 

 

 

001   

HomeМэдээБАРУУН БҮСИЙН ДУУДЛАГА ХҮЛЭЭН АВАГЧ, ЖОЛООЧ-ХОЛБООЧДЫН СУРГАЛТ-2017